Джаспър

Yaspis вижте. Скъпоценни камъни.

Библейската енциклопедия на Брокхаус. Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994.