Яхзеия

Яхзеия ( "Да, ще видите Яхве (страдание, за да помогне)" ), син на Фиква, израелски, съвременник на Ездра (Ез.10: 15) .

Библейската енциклопедия на Брокхаус. Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994.