Избор На Редактора

Ksantoproteinovaya РЕАКЦИЯ

цветни качества. на протеини. За да постигне това, конк. hNO 3 , докато се прекрати образуването на утайка, което при загряване. то става жълто. Оцветяването се получава в резултат на нитриране на ароматни. пръстени на аминокиселинни остатъци на протеина (тирозин и триптофан). Когато към охладената течност се прибавя излишък от алкали, възниква оранжево оцветяване, което се дължи на образуването на соли на азотни соли с хинонова система от конюгирани двойни връзки, например, :


Оцветяването на кожата, когато се удари върху нея, HNO 3 се дължи на К. в. В. Баев .


Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.