Бран се карат, хулят

1) см. Борба, борба вижте. победа;
2) една обидна дума е доктрина. до крайна тежестта на стриктура (Ruth 2: 16; 2kgs 16: 13; Lk 23: 39) . Б. хората помежду си не е нищо като глупост. (. Вижте Притчи 27: 17) война на думи в християнина към Руи, следвайки примера на своя Господ, да се присъединят не трябва да бъде (вижте 1 Петрово 2: 23; 3: 9) . Враждебността на света дава християни основа за щастие, svidetvuya тяхната основна разлика от хората на този свят (Лука 6: 22) . Следователно, когато те са обиден, те благослови (1 Кор 4: 12) . Един християнин може да се страхува от Отец с всички молби. Бог доброволно дава и не укорява никого (Яков 1: 5) .

Библейската енциклопедия на Брокхаус. Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994.