Wozkaf

Wozkaf, град, разположен между Лахиса и Еглон (Nav 15: 39) . Точното му местоположение е неизвестно.

Библейската енциклопедия на Брокхаус. Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994.