Достойно

Това е приятно (на Бога), обичано от Бога, приятно, приятно, благоприятно за Бога. Феноменът и хората се наричат ​​в Библията за Бога, ако отговарят на Божиите изисквания. Бог U .: коректност (1 Chron 29: 17) ; молитвата на праведните (Притчи 15: 8) ; всеизгарянето, донесено от чужденците, които държат завета 56: 7 ; молитва за други хора (1 Тим 2: 3) ; духовни жертви ", благоприятни за Бога чрез Исус Христос" (1 Пет. 2: 5) . Being W. Бог е да бъдат маркирани чрез Своята благодат, с лице на всички хора ( "Но във всеки народ оня човек, който му се бои и върши правда, е приемлив за него" - Деяния 10: 35 ), както и благодатта на Исус Христос (Еф. 1: 6) . Библейската енциклопедия на Брокхаус. Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994.