Worms

В. са означени в Евреи. по думите на tola (tolea) и rimma. В пътя те са споменати във връзка с развалена храна (Пример 16: 20, 24) гнойни рани (на работа 7: 5) и разлагането на трупове (на работа 17: 14; 21:26, 24:20, е 14: 11, Sire 10: 13) . Евент. , охлюви и гъсеници също са включени в Ч. (вж. Второзаконие 28: 39; Йона 4: 7) . В метафоричното. стойност Ch в Библията незначителни име унизителни и слаби хора (Йов 25: 6; Пс 21: 7; Ex 41: 14) .

Библейската енциклопедия на Брокхаус. Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994.