Мира в Ликия

Мира в Ликия, морски град с пристанище на брега на Ликия, в юго-запад. части от Мала Азия (Деяния 27: 5) , модерни. Dembri. В новозаветните времена градът е бил важен хляб и блатно пристанище. Неговите руини са запазени при завладяването. отстрани на залива Финик.

Библейската енциклопедия на Брокхаус. Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994.