Волфрам

соли на волфрам до-t. Б. разграничи нормални (прост V., monovolframaty), съдържаща анион WO 4 2 izopolivolframaty - сол izopolivolframovyh до т, волфрамати съдържащ анион W п О 2 3n + 1 и heteropolytungstates - соли на хетерополикиселини W. структурата monovolframatov метал в окислено състояние + 1 и + 3, и понякога + 2 (Са, Sr, Ва, Pb ) включват тетрадерата WO

4 . Структура monovolframatov метали (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd) в степента на окисление + 2 съдържа октаедър WO 6 . Кристални. Б. тип решетка MWO 4 тетрагонална (напр., CaWO 4 ) или моноклинна (MgWO 4 и др.), Тип М 2 WO 4 -kubicheskaya (Na 2 WO 4 , Ag 2 WO 4 ), моноклинна (К 2 WO 4 и др.), ромбично (напр., Cs 2 WO 4 ) или шестоъгълна (T1WO 4 ). волфрамати М 2

WO 4 стопи в обхвата от 600-1000 Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.