Ацетон

(лат acetum -. Оцет) (2-пропанон диметил) СН 3 COCH 3 Mol. 58, 079; летящи безцв. течност с характерен мирис; т. пл. Ч 94, 6

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.