ОКЕТИЧНА КИСЕЛИНА

(етан-та) СН 3 СООН, Mol. 60, 05; bestsv. чиста течност с остър мирис. За безводни ("лед") т. Pl. 16, 64 0 С, b. 117, 8 0 С;

1, 0492;

1, 3715; р критичната 57, 85 кРа, т критичната 321 6 0 С,

11, 83 тРа

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.