Ацетоацетат

(етилов естер на ацетооцетна киселина, етил ацетоацетат), mol. 118, 14; bestsv. течност; т. пл. -45

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.