Ацетати

(от латински ацетат-оцет), соли и естери на оцетна киселина. За етери, вижте например. , Бутил ацетат, винил ацетат, цетилацетат, етил ацетат.

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.