Избор На Редактора

Ацетатни влакна

(Арнел, Асиил, kurpleta, Rhodia, traytsel, trialbin, trilan) изкуства. Fiber формирано от целулозни ацетати. Разграничаване триацетат во .

Loknya и самата ацетат влакно първо получава от целулозен триацетат с

= 280-290 (

-degree на заместване на целулоза, т.е., броят на заместени ОН групи на елементарните връзки 100 в макромолекула ..), а вторият - частично осапунване продукт на триацетат

= 240-250, се нарича. целулоза вторичен ацетат. степента на полимеризация ацетат, предоставяща I е тяхната пригодност за преработка в влакно е 250-300

T-ра началото на разпадането на вторичен ацетат не трябва да бъде под 200

Химическа енциклопедия - М:. .. съветски енциклопедия, Ed IL Knunyants ... 1988.