Избор На Редактора

Асил

Асиил ( "благороден", "възвишеното"), потомък на Саул (1 Крон., 8: 37, следващ, 9: 43, следващ) . Библейската енциклопедия на Брокхаус. Ф. Ринекер, Г. Майер. 1994.