(+) - Абсцисова киселина

[ABK; абсцисин II; Dorminy; (S) - (Z, E) -3-метил-5- (1-хидрокси-4-оксо-2, 6, 6-триметил-2-циклохексенил) -2, 4-pentalienovaya-та] bestsv. кристали; т. пл. 160-162

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.