Избор На Редактора

5-Пиразолон

мола 84, 08; .. Bestsv кристали; .. Точка на топене: 165 <. 0 с; .. зол във вода и етанол, слабо-диетил етер, толуен, хлороформ и бензен може теоретично да бъде в осемте тавтомерни форми, но практически открива само четири (в F-кристали I-IV R = Н): ​​ тавтомерната форма III е по-стабилна, отколкото в неполярен II р-celeration преобладават тавтомери I и III, в полярен апротонен р-celeration - тавтомер III, и в протон-celeration р-W и IV N- .. Заместен П (във формулата х I-IV R

H) в газова фаза са preim във форма I, в полярен апротонен р-celeration в форми II и III, и в протонен р-celeration форма IV

<..! - . 1 ->

п е кондензиран с алдехиди и кетони в взаимодействие с нитрозогрупи съединения, които азометин Ser влиза в р-ТА азо свързване, нитро-, сулфониран и халогениран в 4-та позиция до получаване на етил P. взаимодействие ... естер на b-оксопропионова киселина с хидразин.

AMS синтезирани

азометинови багрила и много други. лек. Ср., Например. антипирин и амидопиринови производни на тавтомер IV (виж Аналгетици).

Голям брой производни на P. Naib. широко изследван и добре-1-фенил-3-метил-5-пиразил-дълж (FMS; V), например притежавани до долу обсъжда комуникационни острови производни P. FMS-амфотерно съединение. , в p-re се държи като слаб c-ta и слаба база. Когато са взаимно. с HNO

2 образува 4-хидроксиимино производно.При нитриране и сулфониране, заместването започва с позиция двойка на фениловия пръстен, при по-строги условия, заместването настъпва на позиция 4 на пиразолоновия пръстен; така че те получават, например. , пикронон c-tu (VI) е производно на тавтомер II.

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.