4-Диметиламинобензалдехид

(п-диметиламинобензалдехид) (СН 3 ) 2 NC 6 Н 4 СНО, те казват. 149, 19; светложълти кристали; т. пл. 74-75 ° С, b. 176-177 ° С / 17 mm Hg. Чл. ; d 4 99, 9 1, 0254; n D 99, 9 1, 6235; m 18, 68. 10 - 30 Cl. m (18 ° С); Сол. в org. p-riteleh, лошо - във водата. Притежава химик. sv-ти, характерно за алдехиди и амини. C NH 2 OH форма оксим (т. Т.т. 144 ° С), с С 6 Н 5 NHNH 2 фенилхидразон (точка на топене 148 ° с ..), с К-трет - сол (например, хидрохлорид; ... т.т. 107-109 ° с). При нормално налягане дестилате с дестилат. върху диметиланилин и формалдехид. Под действието на алкохол P-ра NaOH в при 30 ° С сместа се превръща в 4-dimetilaminobenzilovogo алкохол и 4-диметиламинобензоена ви; с товара. с Sn в сол на тези, 4, 4 '- бис - (диметиламино) - транс -stilbene


кондензира с първични амини за образуване на Шифова база, напр. P-ЛИЗАЦИЯ D. анилин при 90-100 ° С до получаване на 4-dimetilaminobenzaldegidanil (СН 3 ) 2 NC 6 Н 4 CH = NC 6 Н 5 . Когато са взаимно. с N, N-диметиланилин (Cat -. HCl) образува кристален Левко база багрило. виолетови (виж Арилметанови багрила ). В Prom-STI D. получава чрез кондензиране N, N-диметиланилин с формалдехид и р-нитрозо-N, N-диметиланилин с Seq. разцепване на Schiff основата, образувана в присъствието на формалдехид. CH 3 СООН. Препаративен синтез: формилиране на N, N-диметиланилин чрез действието на DMF в присъствието наPOCL 3 (добив 80%). Applied D. в производството на стирил, триарилметан и др. как точно. реагент на индоловото ядро ​​на триптофан (червено оцветяване в средата 2 SO 4 ), пироли (виолетово оцветяване) и много други. алкалоиди; за фотометрията, определяне на първичен аромат. амини, с които в киселата среда образува азометинови бази; като реагент на сулфаниламидни препарати. Lit ... Fizer L., Fizer М., Реагенти за органичен синтез, транс. с английски. , Москва, 1970. 999. Н. Артамонов. Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.