Избор На Редактора

2-Амино-2-метил-1-пропанол

(1, 1-диметил-1-gidroksimetilmetilamin) (СН 3 ) 2 C (NH 2 ) CH 2 OH, mol. m, 89, 14; bestsv. кристали със слаб мирис на амин; т. пл. 30-31

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.