2-Амино-2-етил-1, 3-пропандиол

(HOCH 2 ) 2 C (NH 2- (2-амино-2-хидроксиметил-1-бутанол) ) C 2 H 5 , казват те. м. 119, 16; bestsv. кристали; т. пл. 37, 5-38

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.