Избор На Редактора

2, 7 DIHLORHROMOTROPOVAYA КИСЕЛИНА

(3, 6-дихлоро-4, 5-дихидрокси-2, 7-нафталендисулфонова, DHHK), Mol. 469, 18; bestsv. кристали; Сол. във вода, лошо - в етанол, диетилов етер, ацетон. Устойчив на действието на оксиданти, когато се съхранява в твърда форма и в p-rach.


Водната среда Р R и 3, 12 (20 ° С). В абсорбционния спектър, l max 360 nm (при рН 2). DXHK образува оцветени сложни съединения. с Ti (IV), Fe (III), U (VI), V (V), Mo (VI), живак (II), W (VI), Nb (V). Кон. Ce (IV), Mn (VII) и Cr (VI) окисляват DCXK. Прилага се като реактив за фотометрични. определяне на Ti (IV) и Fe (III) в присъствието на Fe (II). При рН 2, 1: 3 комплекс от Ti има 1: 3 комплекс от Fe (III) комплекс със състав 1: 1 - л макс 760 пМ, например 760 1, 35. 10, 3 . в. М. Дзиомко. Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.