2, 6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол

казват. 220, 36; bestsv. кристали; т. пл. 70 ° С, т. В. 265 ° С, 191 ° С / 100 mm Hg. Чл. , 146 ° С / 12,9 mm Hg. Чл. ; г 4 20 1, 048; насипна плътност 0 654 грама / cm 3 ; ч 3, 22 mPa. s (80 ° С); летливи, лесно сублимирани; Сол. в ацетон, тази нула, alifatich. въглеводороди, бензен, мазнини, естери.


Г. - типично за пространствено затрудненото фенолно (ОН група пресява т бутил група). За разлика от незапречени не феноли Сол. във вода и алкохол р-ма основи се понижава. киселинност -р R и 12, 33 (във вода), 17, 18 (в метанол). Електрофил. бромиране и нитриране води до образуването на респ. N-заместени бромо и п-nitrotsiklogeksadienonov. Когато са взаимно. D. един електрон оксиданти и радикали, образувани фенокси радикал неактивен, в резултат на инхибира свободни радикали окисление. DOS. метод за получаване на AD - алкилиране п-крезол с изобутилен (Cat. -. конц Н 2 SO 4 , полифосфорна-та, алкилсулфонова киселина или други подобни.) на периодичност. или непрекъсната верига при атмосфери. или по-висока. налягане. D. изолира чрез дестилация или кристализация от воден р-ра метанол или пропанол; добив 90-95%. В СССР, метод за получаване на D. от достъпни суровини - фенол:


фенол е алкилиран с изобутилен (Кат. - фенолат Al) в отсъствие на влага в м-D не по-висока от 100 ° С и по-високи. налягане. Добив на 2, 6-ди от третата бутилфенол с едно минаване 70% от теоретичния.Аминометилирането се извършва при 80-100 ° С в метанол; Суровият продукт се подлага на хидрогенолиза (кат - сплав Ni + Al ;. Ni + Сг или Ni + Cu) при 140-160 ° С, последвано от рекристализация от метанол или етанол. Резултатът от DA е практически количествен. Г. - термостабилизатор без оцветяване за SK, леки и цветни продукти от каучук, пл. пластмаси, пропиленови влакна; инхибитор на полимеризацията с каталитичен. окисление на алилов алкохол в глицидилов алкохол и глицерин (добавки до 0, 5%); антиоксидантни витамини, масла, мазнини (разрешени добавки 0, 02%) и много други. орг. В-В; лекарство (dibunol) за лечение на рак на пикочния мехур, изгаряния и трофични. язви. Издаден от АД под търговските наименования. : Agidol I, Agidol AO-1, ​​alkofen В и alkofen BP, ВНТ (СССР), ionol (USA), антиоксидант 4 (ЧССР), ВНТ (UK, Германия, Франция, Япония, Югославия), topanol О и topanol OS ( Великобритания) и др. D. Fuel, t.vospl. 140 ° С, т. Самовоспл. 350 ° С; смесите от прах и въздух са експлозивни, отдолу. CPV 22 g / m 3 . LD 50 450 mg / kg (мишки, интраперитонеално), 2000 mg / kg (плъхове, перорално); MPC 50 mg / m 3 . Лит. : Ershov VV, Nikiforov GA, Volodkin AA, пространствено затруднени феноли, Москва, 1972; Горбунов БН, Гурвич Я. А., Маслова ИП, Химия и технологии за стабилизиране на полимерни материали, Москва, 1981; Химически добавки към полимери. Handbook, 2 ed. , М., 1981. В. В. Ершов.


Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.