2, 4-Динитрофлуоробензен

, Mol. 186, 10; жълтеникави кристали; т. пл. 27 ° С, b. 127-129 ° С / 2 mm Hg. Чл. ; Сол. в org. р-celeration. Под действието на нулеоф. Кон. D. заместители F (р-ТА е по-лесно, отколкото смяната на Cl 2, 4-динитрохлорбензол), например. : (О 2 N) 2 C 6 Н 3 F + СН 3 SNA: (О 2 N) 2 C 6 Н 3 SCH 3 . Получават се чрез загряване на 2, 4-динитрохлорбензен с KF. Прилага се като реагент при анализа на пептидите. Дразнещ кожата, антиалергични и има мутагенен ефект, LD 50 > 100 мг / кг (мишка, подкожно). Е. М. Роклин. Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.