1-Винил-2-пиролидон

(п-винил

пиролидон, N-vinylbutyrolactam), Mol. 115, 15; bestsv. течност; т. б. 65-66

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.