1, 3-Циклопентадиен

(файл I), казват те. 66, 11; bestsv. течност със специфични. неприятна миризма; т. пл. -97, 2

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.