1, 3-Циклохексадиен

(1,2-дихидробензен), mol. м. 80, 12; bestsv. течност с неприятна остра миризма; т. пл. -98

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.