1, 3-Бутадиен

(дивинил) CHCHCHN = CH 2 , казват те. 54, 09; bestsv. газ с характерна неприятна миризма; т. пл. - 108, 9

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.