1, 3-Бензодиоксол

, Mol. m. 122, 1; bestsv. течност; т. пл. - 18

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.