1, 3, 5-Циклохептатриен

(Trolilden, формула I), Mol. м. 91, 13; bestsv. течност, т.т. -78, 45

Химическа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. I. L. Knunyants. 1988.