1, 10-Фенантролин

(о-фенантролин), формулата I, кея. 180, 2; bestsv. кристали; т. пл. 117 0 С (точка на топене монохидрат 100-103 0 С); Сол. в етанол, хлороформ, ацетон и да се получи, слаба разтворимост. във вода (100 g Н 2 0, 3 g F.) и диетилов етер.

Получете F. взаимно. о-фенилендиамин с глицерол в присъствие. Н 2 SO 4 и As 2 О 5 .

F-аналит. реагент. Използва се за фотометрични. определяне на Fe (II) (граница на откриване 0, 13-0, 15 μg / ml), с които образува разтворимост. във водата е свързан. червен цвят с формула II [когато се прилага червено върху този комплекс от Ce (IV) соли, червеният цвят се променя на синьо]. Интензитетът на цвета на р-PA комплекс е директно пропорционална на концентрацията на Fe (II) и е независима от стойността на рН в диапазона 2-9 (при 490 л HM д л 1, 06

Химическа енциклопедия -. М. : Съветска енциклопедия, редактирана от IL Knunyants 1988.